Luchtdicht bouwen vermindert het energieverbruik in uw woning aanzienlijk

De term luchtdicht bouwen is actueler dan ooit en dat is niet voor niets. Luchtdicht bouwen speelt namelijk een belangrijke rol wat betreft het comfort van uw woning en het voorkomen van bouwfysische problemen. En dit alles zorgt ervoor dat uw energieverbruik aanzienlijk lager wordt.

Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is het dichten van alle naden en kieren in de woning, wat bijdraagt aan een energiezuinige woning.  Een goede isolatie heeft alleen zin wanneer de woning voldoet aan een goede luchtdichtheid. Bij het luchtdicht maken van uw woning is het essentieel om tijdens de bouw alles heel nauwkeurig af te werken en te zorgen voor een zo goed mogelijke aansluiting van de diverse bouwelementen. Goed isoleren heeft geen zin als er zich rondom en tussen de isolatie kieren bevinden. Luchtdicht bouwen in combinatie met een goede balansventilatie zorgt voor een optimaal comfort in de woning.

In 2020 energieneutrale nieuwbouw

De afgelopen jaren is er een tendens ontstaan om nieuwbouwwoningen energiezuiniger te maken door verschillende installatietechnische oplossingen. Wat betreft deze oplossingen kunt u onder andere denken aan zonnepanelen, zonneboilers, douche WTW, etc. Maar uiteindelijk wordt u hier als eindgebruiker mee misleid. Deze zogenoemde oplossingen worden namelijk meestal ingezet om te camoufleren dat de woning in de basis helemaal niet voldoet aan de huidige eisen om een bouwvergunning te verkrijgen.
Het streven in het Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw is om de nieuwbouw in 2015 50% energiezuiniger te maken ten opzichte van 2007. Voor 2020 streeft de overheid zelfs naar energieneutrale nieuwbouw. Dit energieneutraal bouwen en renoveren is goed voor de voorzieningszekerheid van onze fossiele energie, zeker nu we te maken hebben met dreigende tekorten én om de huisvesting betaalbaar te houden.

Energie die niet verloren gaat, daar hoeft u niet op te bezuinigen

Het belang voor u als eindgebruiker staat daarbij centraal. Deze belangen zijn:
• Comfort
• Een gezond binnenklimaat
• Energielastenverlaging
• Waardevermeerdering van uw woning

Een belangrijk detail van luchtdicht bouwen is dat het niet duurder is, maar uiteindelijk geld oplevert voor u als eindgebruiker. Want de energie die u niet verliest door een nauwsluitende bouw, daar hoeft u ook niet op te bezuinigen.
Afgelopen voorjaar heeft onze aannemer Bouwbedrijf U. Veenstra B.V. een “nul meting” uitgevoerd van een gerealiseerde standaard woning. Hieruit blijkt dat deze “standaard” woning 8 keer beter scoort dan de norm die gesteld wordt in het bouwbesluit.

Onze aannemer heeft de optimale combinatie gevonden voor de isolatie van uw woning:
• Luchtdicht bouwen (is “standaard” energie besparen)
• Extreem hoge isolatiewaarden: RC 6,28 voor de buitengevels en RC 5,29 voor het dak
• Drievoudige (triple) beglazing

Dit resulteert voor u in een lage maandlast